o firmie » polityka jakości

polityka jakości

Nadrzędnym celem firmy RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy Spółka Jawna, jako producenta armatury mosiężnej sieci domowej, elementów ogrzewania centralnego
i podłogowego oraz elementów mosiężnych wytwarzanych na indywidualne zamówienie, jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości oraz konkurencyjności oferowanych produktów, na poziomie gwarantującym spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów.

Konsekwentnie realizując wyznaczone sobie cele, bezustannie doskonalimy jakość naszych wyrobów i usług, dostosowując je do technicznych i gospodarczych potrzeb naszych Klientów, co pozwala zdobywać ich zaufanie i przyczynia się do utrwalenia wzajemnej współpracy, a także sprzyja rozwojowi firmy zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach międzynarodowych.

Polityka jakości, zgodna z przyjętymi założeniami, realizowana jest
z zachowaniem najwyższych standardów poprzez działanie w systemie zarządzania opartym na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. 

Mając na względzie najwyższą jakość oferowanych wyrobów i usług, zgodną
z przyjętymi założeniami, działamy poprzez:

  • poznawanie, wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych technologii produkcji,
  • analizę potrzeb i wymagań obecnych oraz potencjalnych Klientów, 
  • zatrudnienie pracowników o wymaganych kompetencjach i podnoszenie ich kwalifikacji  i umiejętności zawodowych oraz umacnianie poczucia ich odpowiedzialności za jakość produkowanych wyrobów,
  • skuteczne utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego
  • z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009

Zobowiązujemy się wspólnie z pracownikami do realizowania założeń niniejszej polityki jakości oraz  podejmowania wszelkich działań w celu doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.