o firmie » polityka jakości

polityka jakości

Nadrzędnym celem firmy RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy Spółka Jawna, jako producenta armatury mosiężnej sieci domowej, elementów ogrzewania centralnego i podłogowego oraz elementów mosiężnych wytwarzanych na indywidualne zamówienie, jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości oraz konkurencyjności oferowanych produktów, na poziomie gwarantującym spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów.

Konsekwentnie realizując wyznaczone sobie cele, bezustannie doskonalimy jakość naszych wyrobów i usług, dostosowując je do technicznych i gospodarczych potrzeb naszych Klientów, co pozwala zdobywać ich zaufanie i przyczynia się do utrwalenia wzajemnej wspó łpracy, a także sprzyja rozwojowi firmy zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach międzynarodowych.

Polityka jakości, zgodna z przyjętymi założeniami, realizowana jest z zachowaniem najwyższych standardów poprzez działanie w systemie zarządzania opartym na wymaganiach normy PN EN ISO 9001:2015 i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. 

Mając na względzie najwyższą jakość oferowanych wyrobów i usług, zgodną z przyjętymi założeniami, działamy poprzez::

  • poznawanie, wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych technol ogii produkcji,
  • analizę potrzeb i wymagań obecnych oraz potencjalnych Klientów, 
  • zatrudnienie pracowników o wymaganych kompetencjach i podnoszenie ich kwalifikacji,
  • korzystanie ze sprawdzonych i solidnych dostawców
  • skuteczne utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2015

Najważniejszym miernikiem naszego postępu są stale rosnące zamówienia.

Zobowiązujemy się wspólnie z pracownikami do realizowania założeń niniejszej polityki jakości oraz podejmowania wszelkich działań w celu doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2015.

Z Polityką Jakości zostali zapoznani wszyscy pracownicy firmy.